Programowanie

Nauka kodowania z Khan Academy

https://pl.khanacademy.org/hourofcode

Kursy do nauki programowania z Khan Academy

https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming

Nauka programowania blokowego i w języku Python (dla starszych i młodszych)

https://pixblocks.com/

Serwis Scratch

https://scratch.mit.edu/

Serwis Code.org

https://code.org/


Język Python oraz środowisko do nauki języka Thonny

https://www.python.org/

https://thonny.org/

Interaktywny podręcznik języka Python

https://www.learnpython.org/pl/

Last modified: Saturday, 14 March 2020, 9:20 AM