Rewolucja francuska

Materiał w podręczniku od strony 184 do 189

Deklaracja praw człowieka i obywatela z roku 1789 - podręcznik strona 187.

Za symboliczny początek rewolucji francuskiej przyjmuje się zdobycie Bastylii przez lud Paryża 14 lipca 1789r.

W wyniku rewolucji obalono monarchię absolutną. We Francji wprowadzono monarchię konstytucyjną.

Na mocy Deklaracji praw człowieka oraz konstytucji wszyscy ludzie stali się równi wobec prawa; zdobyli wpływ na rządy w państwie, zyskali prawo do wolności osobistej i religijnej.

https://epodreczniki.pl/a/pozegnanie-z-monarchia-przyczyny-wielkiej-rewolucji-francuskiej/DMrhLrazS 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Deklaracja-praw-czlowieka-i-obywatela;3891432.htmlWe wrześniu 1792 roku parlament zniósł monarchię we Francji i ogłosił republikę. Odtąd pełnia władzy w państwie należała do parlamentu, którego członków wybierał naród. 

Na początku 1793 roku Ludwik XVI został uznany za winnego zdrady narodu i skazany na śmierć przez ścięcie na gilotynie.

W latach 1793-1794 we Francji rządziło stronnictwo jakobinów. Jego przywódcą był Maksymilian Robespierre. Jakobini wprowadzili rządy oparte na terrorze.

Po obaleniu rządów jakobinów władzę we Francji sprawował pięcioosobowy dyrektoriat.

W 1799 roku Napoleon Bonaparte przez zamach stanu obalił rządy dyrektoriatu i przejął władzę we Francji jako pierwszy konsul. W 1804 roku Napoleon został koronowany na cesarza Francuzów.

 

 

Last modified: Thursday, 16 April 2020, 11:47 AM