Informatyka

Materiały dla uczniów dotyczące logowania się na e-dziennik

(Klasy 4,5,6,7,8)

Narzędzia Microsoft Office 365 dostępne na platformie edupolis.pl (Informatyka, klasy 4,5,6,7,8)

Pivot, program do animacji (Informatyka, klasa 5)

Materiały powtórzeniowe dotyczące obsługi edytora tekstu (Informatyka, klasa 4)