Kursy dotyczące historii

Polska Jagiellonów (Historia, klasa 5)

Polska w okresie międzywojennym (Historia, klasa 7)

Świat w okresie międzywojennym (Historia, klasa 7)

Wojny i upadek Rzeczypospolitej (Historia, klasa 4)

Od Piastów do Jagiellonów (Historia, klasa 4)

Kurs dotyczący pierwszych Piastów (Historia, klasa 5)

Walka o utrzymanie niepodległości (Historia, klasa 6)

I wojna światowa w Europie (Historia, klasa 7)

Dzieje Polski po II wojnie światowej (Historia, klasa 8)